Ännu en beställning från Romme Alpin

Romme Alpin satsar vidare och bygger ut med ny lift och nya backar. När nu snösystemet uppgraderas får Fimbul AB fortsatt förtroende att leverera kontinuerlig loggning av driftsdata från pumpar och kompressorer. Befintlig loggning kompletteras med givare och loggers i samtliga pumphus.

Samtidigt ersätts två väderstationer med Fimbuls nya driftsäkra väderstation. Totalt loggar Fimbul aktuellt väder på 6 olika platser i Romme Alpins skidområde.

FacebookTwitterGoogle+